sobota, 24 grudnia 2011

Grupa Jedynek 1-27

1. Chciwość

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Porzućcie jedną rzecz, mnisi, a gwarantuję wam stan nie-powracającego. Jaka jest ta jedna rzecz? Chciwość jest tą jedną rzeczą, mnisi. Porzućcie ją, a gwarantuję wam stan nie-powracającego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Stworzenia pożądliwe z chciwości
Odradzają się w złej destynacji.
Ale po właściwym zrozumieniu chciwości,
Obdarzeni wglądem, porzucają ją.
Porzuciwszy ją, nigdy już nie przychodzą
Z powrotem na ten świat.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


2. Nienawiść

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Porzućcie jedną rzecz, mnisi, a gwarantuję wam stan nie-powracającego. Jaka jest ta jedna rzecz? Nienawiść jest tą jedną rzeczą, mnisi. Porzućcie ją, a gwarantuję wam poziom stan nie-powracającego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Stworzenia zepsute nienawiścią
Odradzają się w złej destynacji.
Ale po właściwym zrozumieniu nienawiści,
Obdarzeni wglądem, porzucają ją.
Porzuciwszy ją, nigdy już nie przychodzą
Z powrotem na ten świat.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


3. Złudzenie

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Porzućcie jedną rzecz, mnisi, a gwarantuję wam stan nie-powracającego. Jaka jest ta jedna rzecz? Złudzenie jest tą jedną rzeczą, mnisi. Porzućcie je, a gwarantuję wam stan nie-powracającego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Stworzenia pomieszane przez złudzenie
Odradzają się w złej destynacji.
Ale po właściwym zrozumieniu złudzenia,
Obdarzeni wglądem, porzucają je.
Porzuciwszy je, nigdy już nie przychodzą
Z powrotem na ten świat.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


4. Gniew

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Porzućcie jedną rzecz, mnisi, a gwarantuję wam stan nie-powracającego. Jaka jest ta jedna rzecz? Gniew jest tą jedną rzeczą, mnisi. Porzućcie go, a gwarantuję wam stan nie-powracającego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Stworzenia rozwścieczone gniewem
Odradzają się w złej destynacji.
Ale po właściwym zrozumieniu gniewu,
Obdarzeni wglądem, porzucają go.
Porzuciwszy go, nigdy już nie przychodzą
Z powrotem na ten świat.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


5. Pogarda

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Porzućcie jedną rzecz, mnisi, a gwarantuję wam stan nie-powracającego. Jaka jest ta jedna rzecz? Pogarda jest tą jedną rzeczą, mnisi. Porzućcie ją, a gwarantuję wam stan nie-powracającego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Stworzenia pogardzające innymi,
Odradzają się w złej destynacji.
Ale po właściwym zrozumieniu pogardy,
Obdarzeni wglądem, porzucają ją.
Porzuciwszy ją, nigdy już nie przychodzą
Z powrotem na ten świat.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


6. Pycha

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Porzućcie jedną rzecz, mnisi, a gwarantuję wam stan nie-powracającego. Jaka jest ta jedna rzecz? Pycha jest tą jedną rzeczą, mnisi. Porzućcie ją, a gwarantuję wam stan nie-powracającego”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Stworzenia nadęte pychą
Odradzają się w złej destynacji.
Ale po właściwym zrozumieniu pychy,
Obdarzeni wglądem, porzucają ją.
Porzuciwszy ją, nigdy już nie przychodzą
Z powrotem na ten świat.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


7. Zrozumienie Wszystkiego

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, ten kto bezpośrednio nie poznał wszystkiego, który nie oderwał swojego umysłu od tego i nie porzucił wszystkiego, nie jest zdolny do zakończenia cierpienia. Ale ten, kto bezpośrednio poznał wszystko, który oderwał swój umysł od tego i porzucił wszystko, jest zdolny do zakończenia cierpienia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Znając wszystko z każdej strony,
Ten kto nieprzywiązany do niczego,
W pełni zrozumiawszy wszystko,
Przekroczył wszelkie cierpienie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


8. Zrozumienie Pychy

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, ten kto bezpośrednio nie poznał pychy, który nie oderwał swojego umysłu od niej i nie porzucił pychy, nie jest zdolny do zakończenia cierpienia. Ale ten, kto bezpośrednio poznał pychę, który oderwał swój umysł od niej i porzucił pychę, jest zdolny do zakończenia cierpienia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Ludzie są nawiedzeni przez pychę,
Ograniczani przez pychę i rozmiłowani w istnieniu;
Nie w pełni rozumiejący pychę,
Znów podlegają odnowieniu istnienia.

Ale ci którzy porzucili pychę,
I którzy przez jej zniszczenie są wolni,
Zwyciężyli zniewolenie pychy
I pokonali wszelkie cierpienie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


9. Zrozumienie Chciwości

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, ten kto bezpośrednio nie poznał chciwości, który nie oderwał swojego umysłu od niej i nie porzucił chciwości, nie jest zdolny do zakończenia cierpienia. Ale ten, kto bezpośrednio poznał chciwość, który oderwał swój umysł od niej i porzucił chciwość, jest zdolny do zakończenia cierpienia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Stworzenia pożądliwe z chciwości
Odradzają się w złej destynacji.
Ale po właściwym zrozumieniu chciwości,
Obdarzeni wglądem, porzucają ją.
Porzuciwszy ją, nigdy już nie przychodzą
Z powrotem na ten świat.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


10. Zrozumienie Nienawiści

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, ten kto bezpośrednio nie poznał nienawiści, który nie oderwał swojego umysłu od niej i nie porzucił nienawiści, nie jest zdolny do zakończenia cierpienia. Ale ten, kto bezpośrednio poznał nienawiść, który oderwał swój umysł od niej i porzucił nienawiść, jest zdolny do zakończenia cierpienia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Stworzenia zepsute nienawiścią
Odradzają się w złej destynacji.
Ale po właściwym zrozumieniu nienawiści,
Obdarzeni wglądem, porzucają ją.
Porzuciwszy ją, nigdy już nie przychodzą
Z powrotem na ten świat.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


11 Zrozumienie Złudzenia

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, ten kto bezpośrednio nie poznał złudzenia, który nie oderwał swojego umysłu od niego i nie porzucił złudzenia, nie jest zdolny do zakończenia cierpienia. Ale ten, kto bezpośrednio poznał złudzenie, który oderwał swój umysł od niego i porzucił złudzenie, jest zdolny do zakończenia cierpienia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Stworzenia pomieszane przez złudzenie
Odradzają się w złej destynacji.
Ale po właściwym zrozumieniu złudzenia,
Obdarzeni wglądem, porzucają je.
Porzuciwszy je, nigdy już nie przychodzą
Z powrotem na ten świat.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


12. Zrozumienie Gniewu

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, ten kto bezpośrednio nie poznał gniewu, który nie oderwał swojego umysłu od niego i nie porzucił gniewu, nie jest zdolny do zakończenia cierpienia. Ale ten, kto bezpośrednio poznał gniew, który oderwał swój umysł od niego i porzucił gniew, jest zdolny do zakończenia cierpienia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Stworzenia rozwścieczone gniewem
Odradzają się w złej destynacji.
Ale po właściwym zrozumieniu gniewu,
Obdarzeni wglądem, porzucają go.
Porzuciwszy go, nigdy już nie przychodzą
Z powrotem na ten świat.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


13. Zrozumienie Pogardy

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, ten kto bezpośrednio nie poznał pogardy, który nie oderwał swojego umysłu od niej i nie porzucił pogardy, nie jest zdolny do zakończenia cierpienia. Ale ten, kto bezpośrednio poznał pogardę, który oderwał swój umysł od niej i porzucił pogardę, jest zdolny do zakończenia cierpienia”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Stworzenia pogardzające innymi,
Odradzają się w złej destynacji.
Ale po właściwym zrozumieniu pogardy,
Obdarzeni wglądem, porzucają ją.
Porzuciwszy ją, nigdy już nie przychodzą
Z powrotem na ten świat.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.14. Ignorancja

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, nie widzę żadnej innej przeszkody niż przeszkoda ignorancji przez którą ludzie są blokowani i podróżują i wędrują przez tą długą samsarę. To w rzeczy samej przez przeszkodę ignorancji, ludzie są blokowani i podróżują i wędrują przez tą długą samsarę”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Nie istnieje żadna inna rzecz
Jak przeszkoda złudzenia,
Która tak blokuje ludzi
I sprawia, że wiecznie wędrują.

Ci którzy porzucili złudzenie,
Przebiwszy się przez tą masę ciemności,
Już dłużej nie podróżują i nie wędrują;
Przyczyny ku temu u nich już nie ma.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


15. Pragnienie

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, nie widzę żadnego innego pęta niż pęto pragnienia przez które stworzenia są tak zniewolone i podróżują i wędrują przez tą długą samsarę. To w rzeczy samej przez pęto pragnienia, stworzenia są zniewolone i podróżują i wędrują przez tą długą samsarę”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Człowiek z pragnieniem jako towarzyszem
Wędruje w tej długiej podróży;
Nie może wyjść poza samsarę
W tym czy tamtym stanie istnienia.

Zrozumiawszy to niebezpieczeństwo w ten sposób:
Że pragnienie jest powstaniem cierpienia,
Mnich powinien wędrować uważnie,
Wolny od pragnienia, bez zachłanności.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


16. Uczeń w treningu

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, odnośnie wewnętrznych czynników, nie widzę żadnego innego czynnika tak pomocnego jak poprawne skierowanie uwagi, u mnicha który jest w treningu, który nie osiągnął doskonałości lecz żyje aspirując do najwyższego bezpieczeństwa od niewoli. Mnisi, mnich który poprawnie skierowuje uwagę, porzuca to co niekorzystne i utrzymuje przy istnieniu to co korzystne”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Dla mnicha który jest w treningu
Nie ma żadnej innej rzeczy tak pomocnej
W osiągnięciu najwyższego celu,
Jak czynnik poprawnego skierowania uwagi.
Wysilając się ze zrozumieniem, mnich może osiągnąć
Zakończenie wszelkiego cierpienia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


17. Dobry przyjaciel

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, odnośnie zewnętrznych czynników, nie widzę żadnego innego czynnika tak pomocnego jak dobra przyjaźń u mnicha który jest w treningu, który nie osiągnął doskonałości lecz żyje aspirując do najwyższego bezpieczeństwa od więzów. Mnisi, mnich który ma dobrego przyjaciela, porzuca to co niekorzystne i utrzymuje przy istnieniu to co korzystne”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Kiedy mnich ma dobrych przyjaciół
I jest pełen szacunku i poszanowania,
Czyniąc to co radzą mu przyjaciele,
Jasno pojmujący i uważny,
To może on stopniowo osiągnąć
Zniszczenie wszystkich pęt.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


18. Rozłam w Zgromadzeniu

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, jest jedna rzecz, która, gdy pojawia się w świecie, pojawia się na szkodę wielu ludzi, na nieszczęście wielu ludzi, na stratę, szkodę i cierpienie bogów i ludzi. Jaka to jedna rzecz? To rozłam w Zgromadzeniu. Kiedy Zgromadzenie jest podzielone, występują wzajemne kłótnie, wzajemne obwinianie się, wzajemne oczernianie się i wzajemne ekspulsje. W tej sytuacji ci, którzy nie są przychylnie nastawieni nie ulegają konwersji a pewni przychylnie nastawieni zmieniają zdanie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Ten kto doprowadza do rozłamu w Zgromadzeniu
Przebywa w nieszczęśliwym stanie, w piekle
Przez okres całego eonu.
Rozmiłowany w rozbieżnościach, nieprawy,
Pozbawiony jest bezpieczeństwa od niewoli;
Przez rozbicie zjednoczonego Zgromadzenia
Cierpi w piekle przez cały eon.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


19. Jedność w Zgromadzeniu

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, jest jedna rzecz, która, gdy pojawia się w świecie, pojawia się dla dobrobytu wielu ludzi, na szczęście wielu ludzi, dla dobra, dobrobytu i szczęścia bogów i ludzi. Jaka to jedna rzecz? To jedność w Zgromadzeniu. Kiedy Zgromadzenie jest zjednoczone, nie występują wzajemne kłótnie, wzajemne obwinianie się, wzajemne oczernianie się i wzajemne ekspulsje. W tej sytuacji ci, którzy nie są przychylnie nastawieni ulegają konwersji a przychylnie nastawieni zwiększają swoją wiarę”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Przyjemna jest jedność w Zgromadzeniu.
Ten kto pomaga zjednoczonym
Kto rozmiłowuje się w jedności i jest prawy,
Nie jest pozbawiony bezpieczeństwa od niewoli.
Czyniąc Zgromadzenie zjednoczonym,
Raduje się w niebie przez cały eon.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


20. Zdeprawowany Umysł

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Tu mnisi, pewna osoba ma zdeprawowany umysł. Po przebadaniu jej umysłu moim umysłem, wiem, że gdyby ta osoba umarła w tym czasie, tak jakby była doprowadzona, znalazłaby się w piekle. Jaki jest tego powód? To z powodu zdeprawowania jej umysłu. To z powodu deprawacji umysłu, pewne stworzenia tutaj, gdy rozpadnie się ciało, pojawią się po śmierci w stanie deprywacji, w nieszczęśliwej destynacji, w piekle”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Rozumiejąc zdeprawowany umysł,
Pewnej osoby przebywającej tutaj,
Budda wyjaśnił znaczenie tego
W obecności mnichów.

Gdyby ta osoba miała umrzeć
Dokładnie w tym momencie,
Odrodziłaby się w piekle
Z powodu jej zdeprawowanego umysłu.

Tak jakby były doprowadzone
I tam umieszczone, w ten sposób,
Stworzenia idą do złej destynacji
Z powodu zdeprawowania umysłu.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

21. Pewny Umysł

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Tu mnisi, jakaś osoba ma pewny umysł. Po przebadaniu jej umysłu moim umysłem, wiem, że gdyby ta osoba umarła w tym czasie, tak jakby była doprowadzona, znalazłaby się w niebie. Jaki jest tego powód? To z powodu pewności jej umysłu. To z powodu pewności umysłu, jakieś stworzenia tutaj, gdy rozpadnie się ciało, pojawią się po śmierci w szczęśliwej destynacji, w niebie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Rozumiejąc pewność umysłu,
Pewnej osoby przebywającej tutaj,
Budda wyjaśnił znaczenie tego
W obecności mnichów.

Gdyby ta osoba miała umrzeć
Dokładnie w tym momencie,
Odrodziłaby się w niebie
Z powodu jej pewnego umysłu.

Tak jakby były doprowadzone
I tam umieszczone, w ten sposób,
Stworzenia idą do dobrej destynacji
Z powodu pewności umysłu.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


22. Czyny Zasługi

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, nie obawiajcie się zasług. Zasługa jest terminem dla przyjemności, chcianego, upragnionego, miłego i ukochanego. Mam bezpośrednią wiedzę o doświadczaniu przez długi czas tego co chciane, upragnione, miłe i ukochane jako dojrzewania uczynionych zasług. Utrzymując medytację przyjazności przez siedem lat, nie wracałem na ten świat przez siedem eonów kurczenia się i rozciągania wszechświata. W czasie gdy świat się kurczył udałem się do Nieba Brahmy Abhassara. W czasie gdy świat się rozciągał odrodziłem się w pustym pałacu Brahmy. Tam byłem Brahmą, Wielkim Brahmą, Transcendentalną Istotą Nietranscendentalnego, Wszystkowidzącym, Władcą Mocy. Byłem Sakką, władcą zmysłowych bogów trzydzieści sześć razy. Byłem królem wiele setek razy jako prawowierny Uniwersalny Monarcha obracający kołem, zwycięski we wszystkich czterech kierunkach, z ustabilizowanym królestwem, posiadający siedem skarbów. Cóż mówić o zwykłym królowaniu. Pomyślałem: 'Jakie moje działanie przyniosło ten owoc, dojrzało w ten sposób, że jestem teraz taki potężny i władczy?'. Wtedy zrozumiałem: 'Jest to owoc, dojrzenia trzech rodzajów działań z uwagi na które jestem teraz tak potężny i władczy, mianowicie: dawania, samokontroli i wstrzemięźliwości'". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Człowiek powinien się trenować w czynach zasługi
Co przynoszą długotrwałe szczęście
Szczodrość, zrównoważone życie
Rozwijanie przyjaznego umysłu.
Przez kultywowanie tych trzech rzeczy
Czyny przynoszą szczęście.
Mądra osoba odradza się w błogostanie
W niekłopotliwym szczęśliwym świecie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


23. Pilność

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi jest jedna rzecz, przez której utrzymanie przy istnieniu i kultywowanie osiąga się i zachowuje dwa rodzaje dobrobytu: dobrobyt tutaj i teraz, i ten odnoszący się do przyszłości. Czym jest ta jedna rzecz? To wypracowywanie korzystnych rzeczy. To jest tą jedną rzeczą przez której utrzymanie przy istnieniu i kultywowanie osiąga się i zachowuje dwa rodzaje dobrobytu: dobrobyt tutaj i teraz, i ten odnoszący się do przyszłości”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Mądrzy chwalą pracowitość
W czynieniu czynów zasługi;
Gdyż ten kto jest mądry i pracowity
Osiąga podwójną korzyść:
Dobrobyt tutaj i teraz
I dobrobyt w przyszłym życiu.
I ponieważ zrealizowała dobro
Inteligentna osoba zwana jest mędrcem.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


24. Kupa Kości

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: "Mnisi, szkielety pojedynczej osoby, podróżującej i wędrującej przez samsarę przez jeden eon, utworzyłyby kupę kości tak wielką jak góra Vepulla, gdyby ktoś zebrał je razem i kolekcja ta nie byłaby zniszczona". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Kości pojedynczej osoby
Zebrane z jednego eonu
Utworzyłyby kupę wielką jak góra.
Tak powiedział Wielki Mędrzec

Zdeklarował, że byłaby ona
Tak wielka jak góra Vepulla
Na północ od Szczytu Sępa
W górskim grodzie Magadha.

Ale gdy ktoś widzi z doskonałą mądrością
Cztery szlachetne prawdy
Cierpienie, powstanie cierpienia,
Zakończenie cierpienia,
I ośmioraką szlachetną ścieżkę
Prowadzącą do wyzwolenia z cierpienia,

Zaliczywszy co najwyżej
Siedem egzystencji w samsarze
Przez zniszczenie wszystkich pęt
Zrealizuje koniec cierpienia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


25. Kłamanie

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, powiadam, że dla tego kto narusza zasady w jednej sprawie, nie ma złego czynu, którego by nie popełnił. Co jest tą jedną sprawą? Mnisi, to rozmyślne powiedzenie kłamstwa". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Nie ma zła, które nie może być uczynione
Przez osobę która rozmyślnie kłamie,
Która narusza zasady w jednej sprawie,
Nie biorąc pod uwagę przyszłego świata.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


26. Dawanie

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, gdyby stworzenia znały, tak jak ja znam, rezultat dawania, nie zjadłyby bez podarowania, ani nie zezwoliły skazie skąpstwa by nawiedzała je i zakorzeniła się w ich umysłach. Nawet gdyby był to ich ostatni kęs, ostatni łyk, nie zjadłyby bez podzielenia się, gdyby był tam ktoś z kim można się podzielić. Ale, mnisi, ponieważ stworzenia nie znają, tak jak ja znam, rezultatu dawania i dzielenia się, to jedzą bez ofiarowania i skaza skąpstwa nawiedza je i zakorzenia się w ich umysłach”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Gdyby tylko stworzenia wiedziały -
Tak rzekł Wielki Mędrzec -
O jakim wielkim owocu
Jest rezultat dzielenia się
Z zadowolonym umysłem
Z usuniętą skazą skąpstwa,
Odpowiednio by dawały szlachetnym
Czyniącym to co dane owocnym.
Po daniu dużej ilości jedzenia jako podarunku
Tym, którzy godni są podarunków,
Dawcy idą do nieba
Po rozstaniu z ludzkim światem.
Po odejściu do nieba radują się,
I cieszą się tam przyjemnościami,
Niesamolubni doświadczają rezultatu
Szczodrego dzielenia się z innymi.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.


27. Utrzymanie przy istnieniu przyjazności

To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi jakiekolwiek są rodzaje światowych zasług, wszystkie one nie są warte jednej szesnastej wyzwolenia serca przez przyjazność, w świetlistości i promieniowaniu i lśnieniu, wyzwolenie serca przez przyjazność znacznie je przewyższa. Tak jak jakiekolwiek jest światło gwiazd, wszelkie one nie jest warte jednej szesnastej światła księżyca, w świetlistości i promieniowaniu i lśnieniu światło księżyca znacznie je przewyższa, tak jak w ostatnim miesiącu deszczów, jesienią gdy niebo jest czyste, słońce wznoszące się na niebiosach eliminuje wszelką ciemność z nieba swą świetlistością i promieniowaniem i lśnieniem i tak jak gdy noc zamienia się w świt, poranna gwiazda świeci i promieniuje i lśni, tak też jakiekolwiek są rodzaje światowych zasług, wszystkie one nie są warte jednej szesnastej wyzwolenia serca przez przyjazność w świetlistości i promieniowaniu i lśnieniu, wyzwolenie serca przez przyjazność znacznie je przewyższa”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Dla tego kto uważnie utrzymuje przy istnieniu
Bezgraniczną przyjazność
Widzącego zakończenie esencji istnienia
Pęta się zużywają.

Jeżeli z niezdeprawowanym umysłem
Przenika tylko jedno stworzenie
Przyjaznymi myślami
Tworzy przez to pewną zasługę.

Ale szlachetny generuje
Olbrzymie zasługi
Mając współczujący umysł
Wobec wszystkich żywych stworzeń.

Królewscy jasnowidze, którzy podbili
Ziemię tłoczną ludźmi
Wędrują dokonując ofiar,
Ofiary z konia, ludzkiej ofiary,
Wodnych rytuałów, ofiary somy
I to nazywają „Niezakłóconym”.
Ale ci nie dzielą nawet szesnastej części
Dobrze kultywowanego umysłu miłości,
Tak jak gwiazdy są zaciemniane
Przez radiację księżyca.

Ten kto nie zabija
Ani nie powoduje by inni zabijali,
Kto nie zwycięża
Ani nie powoduje by inni zwyciężali,
Uprzejmy wobec wszystkich stworzeń -
Nie ma wroga w nikim.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.